Sửa Chữa Máy Giặt

0
292

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

 • Trình độ văn hóa: Trung học cơ sở
 • Độ tuổi: Từ 15 tuổi trở lên
 • Tình trạng sức khỏe: Sức khỏe tốt

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Học xong chương trình Sửa chữa máy giặt, người học có được những năng lực sau:

 • Biết cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy giặt cửa trên (lồng đứng), máy giặt cửa trước (lồng ngang).
 • Biết quy trình lắp đặt máy giặt cửa trên (lồng đứng), máy giặt cửa trước (lồng ngang).
 • Biết chương trình hoạt động máy giặt cửa trên (lồng đứng), máy giặt cửa trước (lồng ngang).
 • Biết sơ đồ, nguyên lý hoạt động hệ thống điện máy giặt cửa trên (lồng đứng), máy giặt cửa trước (lồng ngang).
 • Lắp đặt được máy giặt cửa trên (lồng đứng), máy giặt cửa trước (lồng ngang).
 • Cài đặt được chương trình hoạt động máy giặt cửa trên (lồng đứng), máy giặt cửa trước (lồng ngang).
 • Kiểm tra mã lỗi, xác định được hư hỏng máy giặt cửa trên (lồng đứng), máy giặt cửa trước (lồng ngang).
 • Sửa chữa được hệ thống điện máy giặt cửa trên (lồng đứng), máy giặt cửa trước (lồng ngang).
 • Hiệu chỉnh, sửa chữa và thay thế được các bộ phận máy giặt cửa trên (lồng đứng), máy giặt cửa trước (lồng ngang).
 • Bảo dưỡng, vệ sinh được máy giặt cửa trên (lồng đứng), máy giặt cửa trước (lồng ngang).
 • Chủ động thực hiện nhiệm vụ sửa chữa máy giặt, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.

III. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

75 giờ (01 tháng), trong đó:

 • Lý thuyết :   13 giờ
 • Thực hành :   59 giờ
 • Kiểm tra :     3 giờ

 IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN

STT

Nội dung

Thời gian (giờ)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

1

Bài 1: Cấu tạo máy giặt cửa trên (lồng đứng)

2

1

1

 

2

Bài 2: Cài đặt chương trình hoạt động máy giặt cửa trên (lồng đứng)

2

1

1

 

3

Bài 3: Lắp đặt máy giặt cửa trên (lồng đứng)

4

1

3

 

4

Bài 4: Chuẩn đoán hư hỏng và sửa chữa máy giặt cửa trên (lồng đứng)

8

1

7

 

5

Bài 5: Sửa chữa hệ thống điện máy giặt cửa trên (lồng đứng)

8

1

7

 

6

Bài 6: Hiệu chỉnh, sửa chữa và thay thế các bộ phận máy giặt cửa trên (lồng đứng)

8

1

7

 

7

Bài 7: Cấu tạo máy giặt cửa trước (lồng ngang)

2

1

1

 

8

Bài 8: Cài đặt chương trình hoạt động máy giặt cửa trước (lồng ngang)

2

1

1

 

9

Bài 9: Lắp đặt máy giặt cửa trước (lồng ngang)

4

1

3

 

10

Bài 10: Chuẩn đoán hư hỏng và sửa chữa máy giặt cửa trước (lồng ngang)

8

1

7

 

11

Bài 11: Sửa chữa hệ thống điện máy giặt cửa trước (lồng ngang)

10

1

9

 

12

Bài 12: Hiệu chỉnh, sửa chữa và thay thế các bộ phận máy giặt cửa trước (lồng ngang)

10

1

9

 

13

Bài 13: Vệ sinh máy giặt

4

1

3

 

14

Kiểm tra kết thúc mô-đun

3

 

 

3

Cộng

75

13

59

3

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here