Quấn Dây Và Sửa Chữa Động Cơ

0
290

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

 • Trình độ văn hóa: Trung học cơ sở
 • Độ tuổi: Từ 15 tuổi trở lên
 • Tình trạng sức khỏe: Sức khỏe tốt

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Học xong chương trình Quấn dây và sửa chữa động cơ, người học có được những năng lực sau:

 • Trình bày và giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc và đặc điểm của các loại máy điện: động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 1 pha, 3 pha, động cơ vạn năng và máy biến điện.
 • Thiết lập sơ đồ và tính toán bộ dây cho động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 1 pha, 3 pha, động cơ vạn năng và máy biến điện.
 • Lắp đặt và vận hành hoàn chỉnh cho động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 1 pha, 3 pha, động cơ vạn năng và máy biến điện.
 • Sửa chữa hoàn chỉnh các loại động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 1 pha, 3 pha, động cơ vạn năng và máy biến điện.
 • Quấn mới thành thạo bộ dây các loại động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 1 pha, 3 pha, động cơ van năng và máy biến điện.
 • Chủ động thực hiện nhiệm vụ quấn dây và sửa chữa động cơ, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn cho người và thiết bị.

III. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

300 giờ (05 tháng), trong đó:

 • Lý thuyết: 66 giờ
 • Thực hành, thực tập: 222 giờ
 • Kiểm tra: 12 giờ

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

TT

Nội dung

Thời gian (giờ)

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Mô-đun 1: Quấn dây và sửa chữa động cơ 1 pha

90

19

68

3

1

Bài 1: Đại cương

4

2

2

 

2

Bài 2: Mạch điện, đo lường điện

4

2

2

 

3

Bài 3: Các công đoạn quấn mới cho động cơ

4

2

2

 

4

Bài 4: Quấn dây động cơ không đồng bộ 1 pha loại điện dung

16

3

13

 

5

Bài 5: Quấn dây động cơ không đồng bộ 1 pha loại khởi động bằng tổng trở pha đề

16

3

12

1

6

Bài 6: Quấn dây động cơ không đồng bộ 1 pha loại có vòng ngắn mạch

16

3

13

 

7

Bài 7: Lắp đặt mạch điện cho động cơ không đồng bộ 1 pha

16

3

12

1

8

Bài 8: Tính toán bộ dây stator động cơ không đồng bộ 1 pha

16

1

12

1

II

Mô-đun 2: Quấn dây và sửa chữa động cơ 3 pha

90

21

66

3

1

Bài 1: Đại cương về động cơ không đồng bộ 3 pha

4

2

2

 

2

Bài 2: Xác định cực tính đầu dây động cơ không đồng bộ 3 pha

4

1

3

 

3

Bài 3: Động cơ không đồng bộ 3 pha có bộ dây quấn đồng tâm lồng dây ba mặt phẳng

12

3

9

 

4

Bài 4: Động cơ không đồng bộ 3 pha có bộ dây quấn đồng tâm lồng dây hai mặt phẳng

12

3

8

1

5

Bài 5: Động cơ không đồng bộ 3 pha có bộ dây quấn đồng tâm lồng dây lợp ngói

12

3

9

 

6

Bài 6: Động cơ không đồng bộ 3 pha có bộ dây quấn đồng khuôn lồng dây xếp đơn

12

3

9

 

7

Bài 7: Động cơ không đồng bộ 3 pha có bộ dây quấn xếp hai lớp

12

3

8

1

8

Bài 8: Đấu dây động cơ không đồng bộ 3 pha thành động cơ không đồng bộ 1 pha điện dung

4

1

3

 

9

Bài 9: Lắp đặt mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha

4

1

3

 

10

Bài 10: Tính toán bộ dây stator động cơ không đồng bộ 3 pha

14

1

12

1

III

Mô-đun 3: Quấn dây và sửa chữa máy vạn năng

60

14

43

3

1

Bài 1: Cấu tạo và nguyên lý làm việc

4

2

1

 

2

Bài 2: Khảo sát các chi tiết trong động cơ vạn năng

4

2

2

 

3

Bài 3: Tháo, lắp động cơ vạn năng

4

1

3

 

4

Bài 4: Xác định đường phân chia hai nhóm dòng điện và chiều quay rotor

4

1

3

 

5

Bài 5: Quấn dây cuộn dây phần cảm

4

1

3

 

6

Bài 6: Công nghệ quấn dây rotor kiểu quấn xếp

16

2

13

1

7

Bài 7: Công nghệ quấn dây rotor kiểu quấn song song tập trung

4

1

3

 

8

Bài 8: Công nghệ quấn dây rotor kiểu quấn song song chia bối

4

1

2

1

9

Bài 9: Công nghệ quấn dây rotor kiểu quấn chữ V

4

1

3

 

10

Bài 10: Sửa chữa hư hỏng thường gặp của động cơ vạn năng

12

1

10

1

IV

Quấn dây và sửa chữa máy biến điện

60

12

45

3

1

Bài 1: Đại cương về máy biến điện

4

2

2

 

2

Bài 2: Máy biến điện cảm ứng 1 pha

4

2

2

 

Bài 3: Diode và các mạch chỉnh lưu

4

1

3

 

4

Bài 4: Máy nạp bình Accu

4

1

3

 

5

Bài 5: Máy biến điện tự ngẫu 1 pha

8

1

6

1

6

Bài 6: Máy ổn áp (survolteur)

8

1

6

1

Bài 7: Máy biến điện cảm ứng 3 pha

8

1

7

 

8

Bài 8: Máy biến điện hàn 1 pha

4

1

3

 

Bài 9: Tính toán bộ dây máy biến điện

16

2

13

1

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here